Gayrimenkul Sektöründe Yeni Bir Dönem Başlıyor

TÜİK verilerine göre, 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 24 bin 534 konut satışı gerçekleşti ve artış oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,6 oldu. Bu durum, 390 milyar lira kayıtlı ekonomik değeri ile gayrimenkul sektörünün pandemi döneminde dahi ülke ekonomisindeki yerinin önemini açıkça gösteriyor. Ne var ki yalnızca yüzde 50’si emlak işletmeleri aracılığıyla yapılan bu satışlarının sayısının, kayıt dışı faaliyetler nedeniyle bilinenin çok daha üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

YouTube’daki “Türkiye’de Gayrimenkul Danışmanlığı vs. ABD’de Gayrimenkul Danışmanlığı” başlıklı videomda da bahsettiğim gibi aslında gayrimenkul danışmanlığı, gelişmiş emlak piyasası bulunan ülkelerde gerekli yetkinliğe ve iş tecrübesine sahip kişiler tarafından yürütülüyor. Bu bağlamda, Türkiye’de gayrimenkul danışmanlığı hem -bir öz eleştiri olarak- gayrimenkul profesyonellerinin bir kısmında görülen atalet hem de hukuki düzenlemelerin yetersizliği sebebiyle istenilen seviyeye bir türlü ulaşamıyordu. Ancak gayrimenkul ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’e 14 Ekim 2020 tarihinde gelen güncellemeyle bu durumu değiştirmeye yönelik güzel bir adım atıldı.

Peki, gayrimenkul sektöründeki faaliyetlerde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlayan yönetmelikle birlikte neler değişti?

Her şeyden önce, artık yetki belgesi alınmadan gayrimenkul danışmanlığı faaliyeti yapılamayacak ve belgesi bulunmayan işletmeler ilan sitelerine üye olamayacak. Yetki belgesi olmadan danışmanlık yapanlar hakkında idari yaptırım uygulanacak. Ayrıca yönetmeliğe aykırı davranış ve işlemlerde yetki belgesi iptal edilebilecek.

Yeni bir emlak işletmesi açılabilmesi için taşınmaz ticareti konusunda en az 100 saatlik eğitim alınması ve mezuniyet durumuna göre en az 12 ay veya 6 ay emlak danışmanlığı yapılmış olması şart koşulacak. En az 100 saatlik mesleki eğitim almayanlar ve mesleki deneyime sahip olmayanlar emlak işletmesi açamayacak.

Emlak işletmesi sahipleri ile şirket yetkililerinin Seviye 5, emlak işletmesinde sigortalı çalışanların ise Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi ile faaliyet gösterme yükümlülüğü olacak.

Alım satıma aracılık hizmetine ilişkin hizmet bedeli oranı, satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde 4’ünden, kiralamalarda ise kira bedelinin bir aylık tutarından fazla olamayacak. Bu sınırların üzerinde hizmet bedeli tahsil eden emlakçılara idari yaptırım uygulanacak.

Ve son olarak, yayınlanan önemli bir diğer değişiklik ise internet ortamındaki ilanlar ile ilgili. İlgili maddeye göre; taşınmaz ilanlarında, taşınmaza ilişkin bilgilerin eksik/yanlış verilmesi ya da harita üzerinde taşınmazın yerinin hatalı işaretlenmesi gibi tüketicileri yanıltıcı hiçbir bilgiye yer verilemeyecek. Yetkilendirme sözleşmesinin sona ermesinden itibaren üç gün içinde ilanın yayınına son verilecek. Bu yükümlülüklere uymayan işletmelere idari para cezası uygulanacak.

Şeffaf, hesap verebilen ve kayıt altında bir gayrimenkul sektörü yaratmayı hedefleyen bu düzenlemenin, sektördeki danışman ve hizmet kalitesinin artmasına yardımcı olacağına yürekten inanıyorum… Ama şunu da hatırlatmakta fayda var: Yönetmelik, vatandaşların ticari faaliyet kapsamında olmayan taşınmaz ilanlarına herhangi bir kısıtlama getirmiyor ve bu ilanlar eskiden olduğu gibi verilmeye devam edilebiliyor. Umalım ki bu ayrıcalık suiistimal edilmesin. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.